top of page

אחריות מוגבלת לתכשיטי  
Witty Angels Jewelry by Ruth

 • תקופת כיסוי האחריות - שנה מתאריך הרכישה.

 • כיסוי במסגרת האחריות

  • תכשיטי המותג שנרכשו בחנות האינטרנטית, בירידים ובסטודיו.

  • פגמים שנוצרו במסגרת שימוש סביר בתכשיט.

  • הסמכות לקבוע באם השימוש שנעשה בתכשיט היה סביר הינה של יוצרת התכשיטים - רות יענקלביץ'.

  • במקרה בו רות, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי, תקבע כי לא ניתן לבצע תיקון, יינתן ללקוח\ה שובר זיכוי למימוש עד חצי שנה מיום הנפקתו.

 • האחריות אינה מכסה

  • תכשיטי המותג שלא נרכשו ישירות מהיוצרת.

  • פגם או נזק שנוצרו משימוש בלתי סביר, כמו לדוגמא - מגע עם חומרים כימיקלים, מכה, לחץ, חשיפה לחום גבוה, מים ותיקון ע"י גורמים אחרים.

  • דמי משלוח

  • המותג אינו מעניק החזר כספי, למעט על פי דרישות החוק.

bottom of page