top of page

גיפט קארד

₪100

פנקו את האהובים שלכם.ן עם כרטיס מתנה. בחרו סכום וכתובו הקדשה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלכם.ן.
*בכפוף לתנאי השימוש
...
פנקו את האהובים שלכם.ן עם כרטיס מתנה. בחרו סכום וכתובו הקדשה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלכם.ן. *בכפוף לתנאי השימוש

₪100
₪150
₪200
₪250
₪300
₪350
₪400
₪450
₪500
סכום אחר
bottom of page